Cytat numeru

Cierpienie fizyczne siê znosi. Cierpienie duchowe siê wybiera.
Eric-Emmanuel Schmitt


Inkluz nr 59

http://inkluz.pl/inkluz59/ – wersja on-line
http://inkluz.pl/archiwum/inkluz59.zip – wersja do ¶ci±gniêcia
http://www.inkluz.pl - strona g³ówna magazynu
redakcja@inkluz.pl - redakcyjna skrzynka pocztowa

 

Góra