Spis tre¶ci Zew Cthulhu

Niemcy lat 30. XX w. | WstêpUlmo, Fala, Ripley

Pocz±tek

Witam serdecznie wszystkich Czytelników w numerze specjalnym Inkluza, w ca³o¶ci po¶wiêconemu Niemcom lat 30. XX w. Materia³y tu zgromadzone tworzone by³y g³ównie z my¶l± o Zew Cthulhu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by po odpowiednich przeróbkach zosta³y wykorzystane w innych systemach osadzonych w naszej rzeczywisto¶ci.

W celu wiêkszej orientacji tekst zosta³ podzielony na czê¶æ zawieraj±c± opis realiów epoki (Biblioteka) oraz tê przeznaczon± dla Stra¿ników Tajemnic (Cthulhopedia). Ufamy, ¿e takie rozwi±zanie u³atwi odkrywanie tre¶ci, dodatkowo oddzielaj±c fakty od ich lu¼nej interpretacji.

W imieniu autorów zapraszam wszystkich do lektury.

 

Spis tre¶ci


Biblioteka:

Genesis – Niemcy przed latami 20.
Era Führera – historia
Trzoda – charakterystyka spo³eczeñstwa
Narzêdzia propagandy
Partei über alles! – dzia³alno¶æ NSDAP
Gwardie Hitlera – armia III Rzeszy
Program NSDAP
Oaza chaosu – prawo i administracja
Kalendarium – najwa¿niejsze wydarzenia historyczne

Cthulhopedia:

"Seien die Sterne in Ordnung" – mitologia Cthulhu
Bibliografia
Koniec

 

Na górê stronySerwisy Partnerskie:
| agencja interaktywna | dzwonki | pokoje rewal | wózki wid³owe | pozycjonowanie | pozycjonowanie | wczasy | wyszukiwarki |
| hosting | dodaj stronê | zachodniopomorskie | praca | volvo | bramy gara¿owe | wymiana linków | hosting | firmy | katalogi stron | hosting | szczecin |