Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


Jubileuszowy Konkurs Inkluza!

Temat Numeru


Forum jakie jest, ka¿dy widzi

Poprzedni temat numeru

Kolei rzeczy

Imago


Zawirowania – wstêpniak
Smutnooki i Seks
¦wi±tynia kropek – Yayoi Kusama w Zachêcie

Konwenty


Sprawozdania

ConQuest 2004
Kapitularz 2004

Zaproszenia

Maelstrom – 22. maja 2004,
Olkon 2004 – 21-23. maja 2004
Czekon 2004 – 28-30. maja

VR Shangrila – System Reboot


Release Notes for the Update May 15, 2020 – Current Engine Version 2.0
Konwergencja. Wizja pierwsza. – cztery g³ówne kierunki
Parallel Continuity – CP2020: Niekompetentne systemy eksperckie
Manifest Cyberpunka – Patrzymy w sieæ. Patrzymy jak ro¶nie.
Nanotechnology Introduction – a look at the potential effects of nanotechnology
Scenariusz filmu “Neuromancer” czê¶æ 1/17 – The sky above the port…
Moje prywatne Tokio – Gibson: W Tokio mo¿esz byæ nastolatk± w stroju sado-maso manga pielêgniarki

Wolsung – Magia Wieku Pary


Wstêpniak – parê wie¶ci z zaplecza
Akwitania – pe³ny opis kraju

Multimedia


Wstêpniak

Sprawy Rozmaite

Grabie (recenzja sprzêtu ogrodniczego) – grabie, grabie, ale nie zagrabie!

Film

Apollo 13 – czyli tam i z powrotem
Piraci – czyli Anglik kuternoga i z¿abia³y Francuz

Heuresis


Bilans X
Felidae – czyli o kotach

Felietony


Grafomani gór±! – czyli o potrzebie grafomanii

Cum libro


Ca³y tuzin ¿ó³tych gwiazdek – wstêpniak
Neuromancer (cyberpunk; powie¶æ) – skrawek krawêdzi
Limes inferior (social-fiction; powie¶æ) – szukaj±c ¦wiata
Kroniki Jakuba Wêdrowycza (wiejskie fantasy; zbiór opowiadañ) – chod¼my siê napiæ!
Eden (science-fiction; powie¶æ) – astronauci-rozbitkowie
Fechtmistrz (przygodowa; powie¶æ) – ostrze czy dziewczyna?
Dawka mi³o¶ci (erotyczne s-f; antologia) – strefy erogeniczne
Preludium do “Diuny” (science-fiction; trylogia) – szyderczy chichot
Nagrody Hugo i Nebula 2003 – nowa dawka laureatów

W samo po³udnie


Prologue
Dziki Zachód narysowany! – przegl±d westernowych komiksów
Album rodzinny – dobrzy, ¼li i brzydcy

¦wiat Mroku


Fundacja

Pachnie maj… – wstêpniak
Fundacja Mi³osierdzia I – opis lokacji
Fundacja Mi³osierdzia II – opis trójki BN-ów
Panna o starczych d³oniach – opis BN-a

Wampir Mroczne Wieki

LARP – przyk³adowa rozgrywka – Wampir Mroczne Wieki Opis: Rok 1138 testament ksiêcia Boles³awa III Krzywoustego

Fantasy


Tawerna Pod Smocz± Paszcz±

S³owem wstêpu
Dzieci Smoka – recenzja
Dzieci Smoka – streszczenie
Bohaterowie – Sharissa, Ariela, Dru Zree, Gerod
Rasy i miejsca – siedziba Vraadów, Kivan Granth, Sheeka, Quele

Dungeons and Dragons

Ekspert – nowa klasa podstawowa
Szlachcic – nowa klasa podstawowa

Warhammer Fantasy Battle


Wstêpniak
Porównanie Armii – czyli czym warto graæ…
Arbaal the Undefeated – opis bohatera 

Góra