Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


Wstêpniak

Konwenty


Zaproszenia

Polcon 2005 – 25-28.08.2005

Dracool 2005

Wra¿enia
Recenzja konwentu Dracool 2005 – recenzja
Magazyn Coli – LARP negocjacyjny w ¶wiecie NS
Jak Fandom Centrum podbija³ serca gliwickich konwentowiczów – wra¿enia wyniesione z Dracoola 2005
Fotorelacja z Dracoola 2005

Sprawozdania

Dni Fantastyki – Teleport 2005 – sprawozdanie z konwentu

Cum Libro


Nec plus ultra – wstêpniak
“Cum libro” poleca… – trzy tytu³y
Saga mieszana – recenzja Ostatniej sagi
Runem i garot± – recenzja Wojny runów
Ach, te sequele… – recenzja kolejnej ksi±¿ki Iwony Surmik
Góralskie opowie¶ci – powie¶ci i opowiadania Wita Szostaka
Pustynny ¶wiat – recenzja powie¶ci Wygnaniec
Czapka z g³owy – recenzja autobiografii Janusza G³owackiego

Nowo¶ci ksi±¿kowe

Wygnaniec – nowa powie¶æ Runy

Pod Lup±


Fallout PnP RPG
Id¼ i sprawd¼, czy nie ma ciê na zewn±trz – recenzja karcianki niekolekcjonerskiej Saloon
ZOMBIES!!! – ¦wit ¿ywych trupów

Tawerna Pod Smocz± Paszcz±


Punkty B³êdów – nowe podej¶cie do sposobu przyznawania punktów do¶wiadczenia
Otwórz oczy – motyw snu i przebudzenia
Anio³ ¦mierci

Heuresis


Linie z Nazca – Rejestr X

Multimedia


Oko patrz±cego #70 – minirecenzje piêtnastu filmów
Trzy grzechy g³ówne – recenzja filmu Sin City – Miasto Grzechu
Ojcze Merrinie, wróæ! – recenzja filmu Constantine

W cieniu kwitn±cych wi¶ni


Piê¶æ zwyciêzcy – miniartyku³ z ciekawostk± o niezwyk³ej regu³ce Kendo
Magia imion oraz droga znaków 5 – ci±g dalszy serii o znakach rokugañskich
Jdrama w Kraju Kwitn±cej wi¶ni – artyku³ przedstawiaj±cy najwa¿niejsze seriale telewizyjne tego roku
Samurai 7 czyli Kurosawa in space – minirecenzja serii “Samurai 7”
L5K 3rd – recenzja nowej, ju¿ trzeciej edycji L5K
Wstêpniak, czyli zakoñczenie

¦wiat Mroku


Dungeons and Dragons

Diary of Vampire – Zaproszenie – cze¶æ Jego Pamiêci!
Diary of Vampire – 5 minut – krótka chwila tryumfu

Prosto z Pola Bitwy: Warhammer Fantasy Battle


Konfrontacja

Od Wydawcy


Kropka nad “i” – ostatni artyku³ w Inkluzie

 

Góra