Redaktorzy

Marek ‘Rasgan’ Bednarczuk – Redaktor Naczelny, Wydawca, Tawerna pod Smocz± Paszcz±
mail: rasgan@idea.net.pl

Borys Jagielski – Zastêpca Redaktora Naczelnego, Cum libro
mail: ajson@poczta.fm

Pawe³ Montwi³³ – Wydawca
mail: rednacz@inkluz.pl

Stanis³aw ‘Scobin’ Krawczyk – Korektor
mail: scobin@wp.pl

Ailén – RPG via Internet, Konwenty
mail: ailen@inkluz.pl

Robert ‘Siwy’ ¦lisz – Heuresis
mail: heuresis@inkluz.pl

Mateusz ‘LawDog’ Wi¶niewski – W samo po³udnie
mail: Rpeg@poczta.onet.pl

Wojciech ‘Rhah Wynn’ Mo¶cibrodzki – WFRP
mail: rhah.wynn@inkluz.pl

Dabroz – Prosto z pola bitwy
mail: dabroz@linuxpl.com

Artur ‘Garnek’ Ganszyniec – Wolsung – Magia Wieku Pary
mail: agansz@wp.pl

Kuba Koprowski – W cieniu kwitn±cych wi¶ni
mail: koperkuba@poczta.fm

Hall of Fame

GTS – ex-wydawca
mail: gts@inkluz.pl