Redakcja

 
Redaktorzy

Pawe³ Montwi³³ – Redaktor Naczelny, Wydawca
mail: rednacz@inkluz.pl

Artur Gawroñski – Zastêpca Redaktora Naczelnego
mail: ag181125@students.mimuw.edu.pl
ICQ: 29415422

Stanis³aw ‘Scobin’ Krawczyk – Korektor
mail: scobin@wp.plAilén – RPG via Internet, Konwenty
mail: ailen@itp.net.pl

Apep – Multimedia, Wytchnienie
mail: apep@wp.pl

Wojciech Diechtiar – Heuresis
mail: wojciech_diechtiar@poczta.onet.pl

Borys Jagielski – Cum libro
mail: ajson@poczta.fm

Maciek ‘Beerbarian’ Jarecki – Co w Kaer Morhen piszczy?
mail: macbeerbarian@interia.pl

Artur ‘Garnek’ Ganszyniec – Wolsung – Magia Wieku Pary
mail: agansz@wp.pl

Kuba Koprowski – W cieniu kwitn±cych wi¶ni
mail: koperkuba@poczta.fm

Korall – Fundacja, Imago
mail: shayna@poczta.onet.pl

Przemys³aw Muszyñski – DnD
mail: muszonik@interia.pl

Wojciech ‘Rhah Wynn’ Mo¶cibrodzki – WFRP
mail: rhah.wynn@inkluz.pl

Przemys³aw Szewczyk – Z³omowisko
mail: prezmo@hoga.pl

Rasgan from the Elvish Blood – Tawerna pod Smocz± Paszcz±
mail: rasgan@idea.net.pl

Robert ¦lisz (Siwy) – Heuresis
mail: heuresis@inkluz.pl

Mateusz ‘LawDog’ Wi¶niewski – W samo po³udnie
mail: Rpeg@poczta.onet.pl

Stali wspó³pracownicy

Berduchwal – Wampir Mroczne Wieki
mail: beruchwal.the.wizard@send.pl

Borsuk – Fundacja
mail: borsuk17@go2.pl

Monika ‘Mona’ Bigaj – Co w Kaer Morhen piszczy?
mail: monikabigaj@poczta.onet.pl

David ‘Dave’ Duerschlag – W cieniu kwitn±cych wi¶ni
mail: davi@kun.ne.jp

Tomasz Kucza – Co w Kaer Morhen piszczy?
mail: magnes@poczta.fm

Paradoks – Fundacja
mail: paradygmat@o2.pl

Karolina Pawlik – Cum libro
mail: laeti@poczta.onet.pl

Wsparcie techniczne

Artur Gawroñski – skrypty, WWW
mail: ag181125@students.mimuw.edu.pl
ICQ: 29415422

Pawe³ Montwi³³ – WWW, szata graficzna strony g³ównej
mail: rednacz@inkluz.pl

¯a³o¶ni amatorzy – szata graficzna magazynu

Hall of Fame

GTS – ex-wydawca
mail: GTS@inkluz.pl

Serwisy Partnerskie:
| agencja interaktywna | dzwonki | pokoje rewal | wózki wid³owe | reklama | pozycjonowanie | domy jednorodzinne | wyszukiwarki |
| hosting | dodaj stronê | rpg | t³umaczenia | volvo | bramy gara¿owe | wymiana linków | ¶lub | firmy | katalogi stron | sztaplarki | szczecin |