Redaktorzy

Marek ‘Rasgan’ Bednarczuk – Redaktor Naczelny, Wydawca, Tawerna pod Smocz± Paszcz±
mail: rasgan@idea.net.pl

Borys Jagielski – Zastêpca Redaktora Naczelnego (koordynacja & PR), Cum libro
mail: ajson@poczta.fm

Pawe³ Montwi³³ – Wydawca
mail: rednacz@inkluz.pl

Stanis³aw ‘Scobin’ Krawczyk – Korekta i konsultacja jêzykowa
mail: scobin@wp.pl

Ailén – RPG via Internet, Konwenty
mail: ailen@inkluz.pl

Robert ‘Siwy’ ¦lisz – Heuresis, konsultacja medyczna
mail: heuresis@inkluz.pl

Mateusz ‘LawDog’ Wi¶niewski – W samo po³udnie
mail: Rpeg@poczta.onet.pl

Dabroz – Prosto z pola bitwy
mail: dabroz@linuxpl.com

Artur ‘Garnek’ Ganszyniec – Wolsung – Magia Wieku Pary
mail: agansz@wp.pl

Kuba Koprowski – W cieniu kwitn±cych wi¶ni
mail: koperkuba@poczta.fm

Dave Duerschlag – W cieniu kwitn¹cej wiœni
mail: davi@kun.ne.jp

Marek ‘zorf20’ Paszczela – Multimedia
mail: zorf20@op.pl

Artur ‘Rian’ Nowrot – Ksiêga przygód
mail: rian.nu@interia.pl

Wojtek ‘Amnon’ Wowra – Szare Mg³y
mail: wojtek@pseudonim.pl

e$ – Kult – Apartament #13
mail: grzelao@o2.pl

Mariusz “Iroseh” Jendrzejczak – Z³omowisko
mail: iroseh@epf.pl

Jeremiah Covenant – Œwiat mroku
mail: jcf@o2.pl

Hall of Fame

GTS – ex-wydawca
mail: gts@inkluz.pl