Cytat numeru

“M³odo¶æ to piêkna rzecz. Nie dlatego, ¿e pozwala robiæ g³upstwa,
lecz dlatego, ¿e daje czas, by je naprawiæ.”
Jean Bernard


Inkluz nr 57

http://inkluz.pl/inkluz57/ – wersja on-line
http://inkluz.pl/archiwum/inkluz57.zip – wersja do ¶ci±gniêcia
http://www.inkluz.pl - strona g³ówna magazynu
redakcja@inkluz.pl - redakcyjna skrzynka pocztowa

 

Góra