kliknij mnie!Cytat numeru

“Forma jest tym, co nadaje pewn± jedno¶æ z³o¿onym przymiotom i zjawiskom.”
Stanis³aw Ignacy Witkiewicz


Inkluz nr 54

/inkluz54/ – wersja on-line
/arch/inkluz54.zip – wersja do ¶ci±gniêcia
http://www.inkluz.pl - strona g³ówna magazynu
redakcja@inkluz.pl - redakcyjna skrzynka pocztowa

 

Góra