kliknij mnie!Cytat numeru

“Dwie rzeczy nie maj± granic: wszech¶wiat i ludzka g³upota.”
Albert Einstein


Inkluz nr 52

http://inkluz.pl/inkluz52/ – wersja on-line
http://inkluz.pl/arch/inkluz52.zip – wersja do ¶ci±gniêcia
http://www.inkluz.pl - strona g³ówna magazynu
redakcja@inkluz.pl - redakcyjna skrzynka pocztowa

 

Góra