Spis tre¶ci
Numer 9, 15.01.2000

 

Wstêpniak


Przepraszam Pana, czy zmierzamy w dobrym kierunku?

Literatura


K±cik tolkienowski

Opowie¶ci z Ardy: £owca – opowiadanie

Terry Pratchett

Instrukcja obs³ugi – czê¶æ druga, okolice ¦wiata Dysku

Fantasy


Warhammer Fantasy Role Play

Wstêpniak
Magiczny ekwipunek – magiczne graty dla mamy i taty
£owca potworów – zaawansowana profesja
Ormazd – Bóg Arabii
Zakon Kamiennego Muru (Grungni)

Kryszta³y Czasu

Zielona koniczynka
Mnich – uduchowniony wojownik – profesja
Malwarowie – dumna rasa – rasa

Earthdawn

Osiem – opowiadanie

¦wiat Mroku


Zd±¿yæ przed ¶witem

Z³y mentor – szkielet scenariusza

Caern

Nocne wizje – scenariusz
Marzenia nie bol±
Co nowy rok przyniesie garou?

Mumia

Mumia – rozwa¿ania oko³o-systemowe – polemika
Horus wed³ug Belphegora – scenariusz
Horus – wybawca ¶wiata, czy tylko kolejny m¶ciciel? – polemika

Cyberpunk 2020


Szum informacyjny

Polowanie – szkielet scenariusza

Przecieki rz±dowe

BUG 164995/92754

Magic: The Gathering


Blue Control – opis kolejnej kontroluj±cj, tym razem jednak niebieskiej, talii.
Control Black – nowa wersja talii, ju¿ po wypadniêciu bloku Tempesta i pojawieniu siê Mercidian Masques.

Felietony


Niedopowiedzenie
Czêstotliwo¶æ