Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


Dla czytelników
Listy dyskusyjne dla czytelników

Recenzje


Machina – pierwsze wra¿enie

Heuresis


A co to? – wprowadzenie do nowego dzia³u
Kilka liczb – czyli ile wa¿y koñ

Literatura


K±cik Tolkienistyczny

Wied¼min w¶ród Hobbitów – o Tolkienie i Sapkowskim rozmawiaj± Boromir i Elessar

Wytchnienie


Wstêp
Dwie twarze
Modliszka
Wojownicy Zodiaku – Odcinek 2
Oczy…

W cieniu kwitn±cych wi¶ni


Wozzz upp? – wstêpniak
Jak to siê robi… po japoñsku? – czyli jak zmieniæ sesjê w film anime
S³ownik terminów japoñskich #2
Miecz – dusza wojownika
Przywdziewajac szatê cienia – rzecz o ninja
Choreografia walk – trochê o mieczu i o tym jak dobrze wygl¹daæ mo¿e walka w L5K

Fantasy


Warhammer Fantasy Role Play

S³owem Wstêpu…
Opcjonalne zasady do Warhammera – dla zaawansowanych
O moich planach s³ów kilka
Kwestia przesady – polemika ze wszelkimi tekstami o magicznych przedmiotach ze wskazaniem na WFRP
Warhammer Roleplay Vampire Expansion – czyli WAMPIRY JAKO PC W WHRP – wersja 1.12

Redakcja i wspó³pracownicy

 

Góra