Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


Nie mam czasu
Co¶ siê koñczy…
Przysmak gracza

Literatura


K±cik tolkienowski

Opowie¶ci z Ardy: Ostatnia wyprawa wodza – opowiadanie

Film


Wstêpniak… kolejny?! – nowy dzia³!
Kino czy…? – felieton

Recenzje

Szósty zmys³
Dziewi±te wrota
Cube

Cyberpunk 2020


Skrawek krawêdzi

Strzelec
Kainita w mie¶cie

Szum informacyjny

Protetyka – rozwa¿ania na temat protez koñczyn w 2020 roku
Szkolenie – scenariusz

¦wiat Mroku


Zd±¿yæ przed ¶witem

Wieczni kochankowie – krwawa walentynka

Caern

Uczucia – opowiadanie
Proszê Pañstwa, to jest wilko³ak! – opowiadanie

Mumia

W królestwie Horusa – wstêpniak
¦wiat³o w ciemno¶ci – przygoda

Dzikie pola


Czo³em waszmo¶ciom!

Fantasy


Warhammer Fantasy Role Play

Wstêpniak
Miecze, rapiery i no¿e – nowy system walki w WFRP
Grimoire Magnis
Tabele WFRP – podstawowe charakterystyki spotykanych NPC-ów

Kryszta³y Czasu

Receptury Alchemiczne w Kryszta³ach Czasów

Magic: The Gathering


Heat – ciekawy, dwukolorowy deck
Squirrel Prison (wiêzienie wiewiórek ;)) – kolejna talia

Systemy bitewne


Warhammer Fantasy Battle

Wreckin’ Crew – jak poradziæ sobie z silnymi jednostkami
Dodatkowe przedmioty – propozycje nowych przedmiotów

 

 

 

Redakcja i wspó³pracownicy

 

Góra